Vi tror på ständiga förbättringar och därför ger vi våra konsulter möjlighet att använda Consultlocus Academy så att konsulterna kontinuerligt kan utbilda, ta certifikat och därmed kunna skapa kontinuerligt värde för våra kunder.

Våra konsulter har tillgång till utbildning inom:

  • Säkerhet
  • Tillmötesgående
  • Management Consulting
  • Affärsanalytiker
  • Projektledning
  • Test
  • Agile (SAFe, Scrum etc.)
  • DevOps
  • ITIL
  • Utveckling