Consultlocus samtyckesformulär

Samtyckesförklaring till behandling av personuppgifter i samband med urval och rekrytering av konsulter

1. Vilka är vi?

Consultlocus a/s ansvarar för behandlingen av personuppgifter om dig. Våra kontaktuppgifter är: Consultlocus a/s Kronprinsessegade 26 1306 Köpenhamn E-post: gdpr@Consultlocus.com Telefon (+45) 39 29 49 00 CVR Nr: 29195684

2. Syftet med att behandla dina personuppgifter

Consultlocus a/s kommunicerar uppdrag till de bästa IT-konsulterna på marknaden. Det är Consultlocus a/s insikt om varje konsult som gör att vi kan uppnå den perfekta matchningen mellan kunden och dig som konsult. För att Consultlocus a/s ska få önskad insikt behöver vi behandla personuppgifter om dig.

3. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

När Consultlocus rekryterar och väljer konsulter är den primära källan för behandling av personuppgifter konsultens eget CV. Dessutom kommer ytterligare information från referenser från tidigare arbetsgivare, information som samlats in i samband med intervjuer med kandidaten etc. Consultlocus a/s behandlar följande typer av information om dig som en del av vår rekryterings- och urvalsprocess: Allmänna personuppgifter För att kunna kontakta dig om eventuella uppdrag etc. behandlar vi olika kontakt- och identifieringsuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Som ett led i vårt arbete med att rekrytera och välja rätt konsulter behandlar vi även information som innehåller beskrivningar av dina tidigare uppdrag/rekryteringar, din utbildningsbakgrund, erfarenheter, kompetenser m.m. Om du har angett det i ditt CV behandlar vi också information om din civilstånd, hobbyer etc. För att ytterligare kvalificera informationen om dig kommer vi att genomföra en uppstartsintervju med dig. Vi samlar också referenser om dig från dina tidigare arbetsgivare. Särskilt reglerade personuppgifter I samband med urvalsprocessen kommer Consultlocus a/s att begära ett brottsregister från dig. Om du har angett det själv kommer Consultlocus a/s också att behandla ditt hlr-nummer eller information om brottmålsdomar. Känsliga personuppgifter Om du har angett det själv kommer Consultlocus a/s att behandla hälsoinformation om dig. I vissa situationer använder Consultlocus a/s också personlighetstester, som i praktiken betraktas som hälsoinformation.

4. Vilka typer av bearbetning utför vi?

Vi registrerar all information om dig i vår centrala konsultdatabas. Det är från vår konsultdatabas som vi kontinuerligt hämtar, använder, uppdaterar och raderar personuppgifter om våra konsulter. Som en del av vårt pågående arbete med att hitta relevanta uppdrag för dig lämnar vi ut personuppgifter (ditt CV) till våra kunder. Consultlocus a/s använder IT-leverantörer som, i enlighet med våra instruktioner, ansvarar för en del av behandlingen av dina personuppgifter. Consultlocus a/s har ingått databehandlingsavtal med dessa leverantörer. Consultlocus a/s samarbetar med andra konsultföretag. I detta sammanhang lämnar Consultlocus a/s ut dina personuppgifter (vanligtvis CV:n).Denna information kommer dock endast att ske med konsultens uttryckliga samtycke.

5. Återkallande av medgivanden

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att använda de kontaktuppgifter som anges i punkt 1.

6. Mer information

Du kan också läsa mer om Consultlocus a/s personuppgiftsbehandling i vår personuppgiftspolicy på www. Consultlocus.com/ privatlivspolitik