Vad är NIST Cybersecurity Framework?

NIST Cybersecurity Framework är en uppsättning bästa praxis organisationer kan använda för att hålla sina tillgångar säkra. Skapad av National Institute of Standards and Technology,utformades ramverket för att göra kostnadseffektiv datasäkerhet möjlig för organisationer av alla storlekar.

Vem påverkas av NIST-ramverket?

Det är lätt att tro att NIST-efterlevnad och datasäkerhet bara gäller för IT-avdelningar. I verkligheten spelar varje enskild person i din organisation med en dator eller tillgång till din dator en roll för att upprätthålla cybersäkerhetsstandarder

6 steg för att genomföra NIST:s cybersäkerhetsram

  1. Sätt upp dina mål
  2. Skapa en detaljerad profil
  3. Bestäm din nuvarande position
  4. Analysera eventuella luckor och identifiera de åtgärder som behövs
  5. Implementera din plan
  6. Dra nytta av NIST-resurser