Att implementera ett ISO 27001-kompatibelt ISMS (informationssäkerhetshanteringssystem) kan vara en utmaning.

Det är därför vi har gjort ett snabbt spår för att komma igång med ISO 27001, vi har sammanställt denna checklista för 9-stegs implementering för att hjälpa dig på vägen.

Snabbspåret ISO 27001:

  • Step 1: Samla ett implementeringsteam
  • Steg 2: Utveckla genomförandeplanen
  • Steg 3: Initiera ISMS
  • Steg 4: Definiera ISMS-scopet
  • Steg 5: Identifiera din säkerhetsbaslinje
  • Steg 6: Upprätta en riskhanteringsprocess
  • Steg 7: Implementera en riskbehandlingsplan
  • Steg 8: Mät, övervaka och granska
  • Steg 9: Certifiera ditt ISMS

Du är välkommen att ringa oss för att höra mer.