Håll dig kompatibel med så få resurser som möjligt

Vad är GDPR?

GDPR, General Data Protection Regulation, syftar till att stärka och harmonisera skyddet av personuppgifter vid behandling av personuppgifter i EU. Personuppgiftsförordningen träder i kraft den 25. maj 2018 och kommer att ingå i EU:s egen lagstiftning på detta område. Förordningen gäller även företag som är baserade utanför EU om de behandlar personuppgifter om EU-medborgare.

Företagets skyldigheter

 • redovisningsansvar
 • Konsekvensbedömning av sekretess
 • Sekretess efter design och standard
 • Dataskyddsombud
 • Höga böter

GDPR-lösningar

Vi hjälper ditt företag att följa personuppgiftsförordningen baserat på tillämpliga EU-rättsliga krav. Få en översikt genom ett antal skräddarsydda workshops inom dataskyddsförordningen (GDPR). Våra GDPR-konsulter är certifierade och de vägleder, underlättar och ger dig nödvändiga verktyg så att du följer reglerna. Vi arbetar med rättsliga krav på ett konkret och praktiskt sätt, så att du enkelt förstår vad som krävs för att implementera GDPR i din verksamhet. Dessutom kommer du att vägledas i hur dina affärsprocedurer och procedurer ska och kan stödja de olika principerna, så att du är och förblir GDPR-kompatibel.

Våra produkter

 • Den lilla GDPR-implementeringen för småföretag
 • Standard implementering av GDPR för medelstora företag
 • Den stora GDPR-implementeringen för större företag
 • GDPR-kontroll – hur långt är det att följa?
 • Analys av övergripande affärsprocesser
 • GDPR-konsekvensbedömning – DPIA
 • Implementeringsverktyg för GDPR
 • GDPR förblir kompatibelt verktyg

Uppnått värde

 • Följa rättsliga krav
 • Få en översikt
 • Få kartlagda risker
 • Hämta dokumenterade dataströmmar
 • Processoptimering
 • Håll dig kompatibel

Kontakta oss gärna.