GDPR

Den allmänna dataskyddsförordningen, syftar till att stärka och harmonisera personuppgifter vid behandling av personuppgifter i EU. Personuppgiftsförordningen är en del av EU:s lagstiftning och trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen gäller även företag utanför EU som hanterar eu-medborgares personuppgifter.

GDPR-lösningar

Vi hjälper ditt företag att följa dataskyddsförordningen baserat på tillämpliga EU-rättsliga krav och får en översikt genom ett antal anpassade workshops i dataskyddsförordningen (GDPR). Vi arbetar med rättsliga krav på ett konkret och praktiskt sätt, så att du enkelt förstår vad som krävs för att implementera GDPR för din verksamhet. Dessutom kommer du att vägledas om hur dina affärsprocedurer och procedurer ska och kan stödja de olika principerna, så att du är och förblir GDPR-kompatibel i framtiden.

ISO27000

ISO 27000 sätter upp ett ramverk för att skydda organisationens värdefulla information – inklusive personuppgifter – på ett säkert och trovärdigt sätt. Standarden definierar kraven för ett system för hantering av informationssäkerhet (ISMS) som syftar till att skydda mot bland annat radering, läckage eller förlust av tillgång till uppgifter. Samtidigt säkerställer det att företag upprätthåller pågående säkerhetsarbete, där riskbedömning och hantering av händelser skapar ett modernt skydd av information.