Managementkonsulter som genomför, underlättar och skapar synligt värde

Vi levererar managementkonsulter för små till medelstora företag, men även större danska företag. Sedan 2005 har vi specialiserat oss på områden som säkerhet, efterlevnad, strategi, implementering och testning. Vi tillhandahåller resurser till många olika branscher som Pharma, Finance, Bank, Insurance, IT och Energy. Consultlocus hjälper till med extra resurser när våra kunder kör projekt, upplever upptagna perioder med överdriven övertid eller många administrativa uppgifter.

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra seniorkonsulter är skickliga och specialister inom sina områden. Vi tillhandahåller resurser i form av enskilda individer eller team beroende på dina specifika önskemål och behov. Vi hjälper dig att hjälpa ditt företag att uppnå dina mål inom den valda tidsramen, budgeten och kvalitetsförväntningarna. Resurser som är skräddarsydda för dina specifika behov. Vi vill ha en dialog för att avslöja din efterfrågan.

Våra resurser:

  • Programansvariga
  • Projektledare
  • SCRUM-mästare
  • Affärsanalytiker
  • Säkerhetschefer
  • GDPR-konsulter
  • ISO 27000 Konsulter

Våra konsulter täcker ett brett spektrum av områden. Dessa kan kombineras och utökas beroende på dina specifika behov och frågor. Consultlocus hjälper dig att uppnå dina mål inom den valda tidsramen, budgeten och kvalitetsförväntningarna. Vi tillhandahåller konsulttjänster anpassade efter dina specifika behov och omständigheter, och vi vill ha en dialog för att avslöja din unika efterfrågan för att ge dig det värde du vill ha. Kontakta oss idag och få ett erbjudande imorgon!