Vi strävar efter att skapa mervärde för våra kunder

Som leverantör till privata företag och offentliga kunder erbjuder vi ditt företag kompetenta och certifierade konsultresurser. Flexibel deltids- och heltidsprojekthjälp, managementkonsulter och specialiserade konsulter som levererar enastående resultat med fokus på strategi, regelefterlevnad, transformation, implementering och verifiering inom olika branscher.

Efterlevnad av hanteringskonsultprojekthjälp                                                                                                                        

Varför Consultlocus?

  • Certifierade konsulter
  • Avtalsbaserade anställningsperioder som stödjer dina behov
  • Fortbildning av konsulter i Consultlocus Talent Program
  • Flexibla resurshanterare
  • Mer struktur i projekten
  • Avlasta projektledaren och/eller teamet
  • Utmärkt värde

Våra konsulttjänster är utformade för att identifiera kundernas specifika behov och önskemål. De olika resurserna kan anpassas till företagets faktiska och komplexa frågor. Vi ser till att leverera de bästa resurserna efter önskemål. Alla våra konsulter fortsätter kontinuerligt sin utbildning, där de är specialiserade och certifierade inom projektledning och relevanta serviceområden.