Cybersäkerhet

En cyberattack kan påverka företagets tillgångar och skada trovärdigheten.

Vad vi gör

Vi hjälper organisationer att skapa en cyberinriktad kultur och bli starkare, snabbare, mer innovativa och mer motståndskraftiga inför ihållande och ständigt föränderliga cyberhot.

Värde

Företag kan upprätta de strängaste försvarsmekanismerna mot viktiga informationstillgångar. Vi hjälper kunder att analysera sina affärsrisker och identifiera vilka kontroller som skulle vara mest effektiva.

 

Tjänster

Säkerhetsstrategi
 • Säkerhet som är och att vara
 • Säkerhetsstyrning
 • Säkerhetspolicy
Säkerhetsdesign
 • Ramverk för säkerhet och risk
 • Riskanalys
 • Riskbehandling
Säkerhetsövergång
 • Medvetenhet om cyber
 • Implementeringar av säker kontroll
 • DevSecOps – DevOps-säkerhet
Säkerhetsoperationer
 • Övervakningsaktiviteter och penetrationstestning
 • Hantering av incidenter
 • Hantera affärskontinuitet