Bedömning av cybersäkerhet (CSMA)

Var står din säkerhetsstrategi? Vilka är dina största risker? Var ska du fokusera dina ansträngningar?

Cyber Security Maturity Assessment (CSMA) är en gapanalys som använder bästa praxis för cybersäkerhet.

CSMA bedömer överensstämmelsen med följande kontrollgrupper och ramverk:

  • NIST Cybersäkerhetsram (NIST CSF)
  • NIST Specialpublikation 800-53 (NIST 800-53)
  • NIST Specialpublikation 800-171 (NIST 800-171)
  • ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001)