Vad är CSA?

CSA är en översyn av affärsmål och interna kontroller i en formell och dokumenterad samarbetsprocess. Det inkluderar att testa utformningen av automatiserade programkontroller.

Kontroll självbedömning (CSA) bygger på översyn av högriskområden som antingen behöver omedelbar uppmärksamhet eller kan kräva en mer grundlig översyn senare.

Vad är målet

Syftet med självbedömning av kontroll (CSA) är att företagsledningen ska bli mer medveten om vikten av intern kontroll och deras ansvar när det gäller bolagsstyrning.

Vilken förmån får du?

  1. En primär fördel som härleds för en organisation som använder självutvärderingstekniker för kontroll är att den kan identifiera högriskområden som kan behöva en detaljerad granskning senare är korrekt.
  2. En annan fördel med att genomföra en självbedömning av kontrollen över en traditionell revision som den upptäcker risk tidigare är korrekt. Kontroll självbedömningar kräver att anställda bedömer kontrollställningen för sin egen funktion. Tills så är förräder bidrar till att öka förståelsen för affärsrisker och interna kontroller. Eftersom de utförs oftare än revisioner hjälper tills de gemensamma tillsaningarna att identifiera risker på ett snabbare sätt.
  3. Ett brett engagemang från berörda parter är en egenskap hos självbedömningsmetoden för kontroll.

Hur använder du CSA?

CSA-metoden (Control Self-Assessment) betonar hantering av och ansvar för att utveckla och övervaka kontrollerna av en organisations affärsprocesser. CSA:s egenskaper inkluderar bemyndigade medarbetare, kontinuerlig förbättring, omfattande arbetstagardeltagande och utbildning – som alla är representationer av brett engagemang från intressenter.

CSA ersätter inte traditionella revisioner. CSA är inte avsett att ersätta revisionens ansvar, utan att förbättra dem.