CSIRT Services Framework (Computer Security Incident Response Team) är ett dokument på hög nivå som på ett strukturerat sätt beskriver en samling cybersäkerhetstjänster och tillhörande funktioner som team för hantering av incidenter med datorsäkerhet och andra team som tillhandahåller incidenthanteringsrelaterade tjänster kan tillhandahålla.

Uppdraget och syftet med CSIRT Services Framework är att underlätta upprättandet och förbättringen av CSIRT-verksamheten, särskilt i stödteam som håller på att välja, utöka eller förbättra sin tjänsteportfölj. De tjänster som beskrivs är de potentiella tjänster som en CSIRT skulle kunna tillhandahålla. Ingen CSIRT förväntas tillhandahålla alla beskrivna tjänster. Varje team måste välja tjänster som stöder deras uppdrag och väljare, enligt beskrivningen i deras mandat.

Tjänster

  • Hantering av händelsehantering för informationssäkerhet
  • Hantering av incidenthantering av informationssäkerhet
  • Sårbarhetshantering
  • Situationsmedvetenhet
  • Kunskapsöverföring