Ett säkerhetsoperationscenter (SOC) är en anläggning som rymmer ett informationssäkerhetsteam som ansvarar för att övervaka och analysera en organisations säkerhetsställning kontinuerligt.

SOC-teamets mål är att upptäcka, analysera och svara på cybersäkerhetsincidenter med hjälp av en kombination av tekniska lösningar och en stark uppsättning processer.

Säkerhetsoperationscenter övervakar och analyserar aktivitet på nätverk, servrar, slutpunkter, databaser, program, webbplatser och andra system och letar efter avvikande aktivitet som kan tyda på en säkerhetsincident eller kompromiss. SOC ansvarar för att säkerställa att potentiella säkerhetsincidenter identifieras, analyseras, försvaras, undersöks och rapporteras korrekt.

Fördelar med att ha ett security operations center

Den viktigaste fördelen med att ha ett säkerhets operativt center är att förbättra identifieringen av säkerhetsincidenter genom kontinuerlig övervakning och analys av data aktivitet.

Den 24/7-övervakning som tillhandahålls av en SOC ger organisationer en fördel att försvara mot incidenter och intrång, oavsett källa, tid på dagen eller attacktyp.

Klyftan mellan angriparnas tid att kompromissa och företagens tid att upptäcka är väl dokumenterad i Verizons årliga dataöverträdelseutredningsrapport, och att ha ett säkerhetsoperationscenter hjälper organisationer att stänga det gapet och hålla koll på de hot som deras miljöer står inför.