CRISC – Certifierad inom risk- och informationssystemkontroll

ISACA:s certifiering Certified in Risk and Information Systems Control™ (CRISC™) indikerar expertis för att identifiera och hantera företagets IT-risker och implementera och underhålla informationssystemkontroller. Få omedelbart erkännande och trovärdighet med CRISC och öka din karriär! Om du är it-proffs i mitten av karriären med fokus på IT och cyberrisk och kontroll kan CRISC ge dig den hävstång du behöver för att växa i din karriär.

Visa mer: https://www.isaca.org/credentialing/crisc