CISM – Certifierad informationssäkerhetschef

ISACA:s Certified Information Security Manager® (CISM®)certifiering indikerar expertis inom informationssäkerhetsstyrning, programutveckling och hantering, incidenthantering och riskhantering. Om du är en IT-professionell mitt i karriären som strävar efter ledande befattningar inom IT-säkerhet och kontroll kan CISM få den synlighet du behöver.

Visa mer: https://www.isaca.org/credentialing/cism