Det primära målet med en organisations riskhanteringsprocess är att skydda organisationen och dess förmåga att utföra sitt uppdrag.

Security Risk Management är den pågående processen för att identifiera dessa säkerhetsrisker och genomföra planer för att hantera dem. Risken bestäms av med tanke på sannolikheten för att kända hot kommer att utnyttja sårbarheter och den inverkan de har på värdefulla tillgångar.

Våra tjänster för hantering av säkerhetsrisker hjälper kunder i deras säkerhetsriskbedömningsaktivitet att implementera effektiva säkerhetsstrategier.