Varför räcker det inte med normalt antivirus?

Cyberbrottslingar blir mer skickliga och smartare på sin handel och använder avancerade hot för att bryta sig in i nätverk.

Traditionella antivirusprogram ger dig en grundläggande skyddsnivå mot sådana avancerade cyberattacker och är inte tillräckliga för att uppfylla dina nätverkssäkerhetsbehov. Ett traditionellt antivirusprogram upptäcker skadlig kod och virus genom signaturbaserad identifiering som laddas i dess databas.

Men hackare kan nu skapa skadlig programvara med ständigt utvecklande koder som enkelt kan kringgå traditionella antivirusprogram.

Du behöver en EDR-lösning (Endpoint Detection and Response).

Hur kan endpoint detection and response – EDR-lösningar hjälpa dig?

Slutpunkts identifiering och svar – EDR-lösningar är verktyg som hjälper dig att upptäcka och undersöka misstänkta aktiviteter i alla slut punkter (slutpunkter inkluderar bärbara datorer, mobila enheter, arbetsstationer, servrar och alla ingångar till nätverket) för din digitala perimeter. Det håller på att bli den föredragna tekniken för företag att ge bättre säkerhet för sina nätverk jämfört med det traditionella antivirusprogrammet.

EDR-lösningar fungerar genom att använda AI och maskininlärning för att övervaka nätverks- och slutpunktshändelser och lagra informationen i en centraliserad databas för vidare analys, undersökning eller rapportering. Lämplig programvara är installerad på värden som hjälper till med dataövervakning och rapportering om potentiella hot.

Fördelar med att använda en EDR

EDR-system har blivit ett måste för alla moderna företag att skydda sin digitala omkrets från framväxande cyberhot och säkerhetsproblem.

De viktigaste fördelarna med att använda ett EDR-system i din organisation diskuteras nedan:

Omfattande datainsamling och övervakning

EDR-lösningar samlar också in omfattande data om potentiella attacker. Den övervakar kontinuerligt alla slutpunkter i din digitala perimeter både online och offline. De insamlade uppgifterna underlättar utredningar och tillbudsinsatser. Data samlas in och lagras på slutpunkterna och mappas mot säkerhetshoten för identifiering av hot.

Du kan få djupgående insikt och förståelse om avvikelser och sårbarheter i ditt nätverk och förbereda bättre strategier för att skydda det från cyberbrottslingar.

Identifiering av alla slutpunktshot

En av de största fördelarna med att använda EDR-säkerhetssystem är dess förmåga att upptäcka alla slutpunktshot. Det ger dig synlighet på alla slutpunkter för din digitala perimeter.

Det är överlägset det traditionella antivirusprogrammet eller andra verktyg som använder signaturbaserade eller perimeterbaserade lösningar när det gäller att identifiera potentiella hot. Det kan hjälpa dina IT-team att bättre förstå arten av potentiella attacker och förbereda lämpligt svar för samma.

Ger svar i realtid

EDR-lösningar kan ge realtidssvar på olika potentiella hot. Du kan se potentiella attacker och hot när de utvecklas i nätverksmiljöerna och kan övervaka dem i realtid.

Denna realtidsresponsfunktion för EDR-lösningar är mycket användbar och kan avbryta attacken i dess inledande skeden först innan den blir kritisk för nätverket. Du kan upptäcka misstänkta och obehöriga aktiviteter i ditt nätverk och kan komma till grundorsaken till hotet, vilket möjliggör ett bättre svar från dig. Detta är en enorm fördel när du jämför antivirus kontra edr.

Kompatibilitet och integrering med andra säkerhetsverktyg

EDR-system har blivit mycket avancerade och de är utformade för att vara kompatibla och integreras med andra säkerhetsverktyg. Detta integrerade tillvägagångssätt ger utmärkt säkerhet för nätverket från potentiella cyberhot och attacker. Det låter dig korrelera data som rör nätverk, slutpunkt och SIEM. Detta gör att du kan utveckla en bättre förståelse för de tekniker och beteenden som används av cyberbrottslingar för att hacka in i ditt nätverk.

Vilken slutpunktsidentifiering och svar – EDR ska du välja

Securitylocus levererar lösningar från leverantörerna som placeras i Gartner Groups Magic Quadrant för Endpoint Protection Platforms.

Se mer på:

Gartner

Rekommendationer för EDR:

Rekommendation att gå med edr

Presidentens exekutiva order som förbättrar nationernas cybersäkerhet

Viktiga funktioner nästa generations slutpunktssäkerhet ger förbättrad perfektion för cybersäkerhet