Rodo

RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ma na celu wzmocnienie i harmonizację danych osobowych w przetwarzaniu danych osobowych w UE. Rozporządzenie w sprawie danych osobowych stanowi część prawodawstwa UE i weszło w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenie ma również zastosowanie do przedsiębiorstw spoza UE zarządzających danymi osobowymi obywateli UE.

Rozwiązania RODO

Pomagamy Twojej firmie zachować zgodność z rozporządzeniem o ochronie danych w oparciu o obowiązujące wymogi prawne UE i uzyskać przegląd dzięki licznym niestandardowym warsztatom w rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Pracujemy nad wymogami prawnymi w konkretny i praktyczny sposób, dzięki czemu łatwo zrozumiesz, co jest wymagane do wdrożenia RODO dla Twojej firmy. Ponadto zostaniesz poprowadzony, w jaki sposób Twoje procedury biznesowe powinny i mogą wspierać różne zasady, dzięki czemu jesteś i pozostajesz zgodny z RODO w przyszłości.

Certyfikat ISO27000

ISO 27000 ustanawia ramy ochrony cennych informacji organizacji – w tym danych osobowych – w bezpieczny i wiarygodny sposób. Norma określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) mającego na celu ochronę m.in. przed usunięciem, wyciekiem czy utratą dostępu do danych. Jednocześnie zapewnia, że firmy utrzymują bieżące wysiłki w zakresie bezpieczeństwa, w których ocena ryzyka i obsługa zdarzeń tworzy współczesną ochronę informacji.