Czym są ramy cyberbezpieczeństwa NIST?

NIST Cybersecurity Framework to zestaw najlepszych praktyk, które organizacje mogą wykorzystać, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich zasobów. Stworzony przez National Institute of Standards and Technology,framework został zaprojektowany, aby umożliwić opłacalne bezpieczeństwo danych dla organizacji dowolnej wielkości.

Na kogo ma wpływ struktura NIST?

Łatwo jest pomyśleć, że zgodność z NIST i bezpieczeństwo danych dotyczą tylko działów IT. W rzeczywistości każda osoba w organizacji posiadająca komputer lub dostęp do komputera odgrywa rolę w utrzymaniu standardów cyberbezpieczeństwa.

6 kroków do wdrożenia ram bezpieczeństwa cybernetycznego NIST

  1. Ustaw swoje cele
  2. Tworzenie profilu szczegółowego
  3. Określ swoją aktualną pozycję
  4. Przeanalizuj wszelkie luki i zidentyfikuj potrzebne działania
  5. Wdrożenie planu
  6. Skorzystaj z zasobów NIST