Wdrożenie zgodnego z ISO 27001 ISMS (system zarządzania bezpieczeństwem informacji) może być wyzwaniem.

Dlatego stworzyliśmy szybką ścieżkę do rozpoczęcia pracy z ISO 27001, przygotowaliśmy tę listę kontrolną implementacji 9 kroków, aby pomóc Ci po drodze.

Szybka ścieżka ISO 27001:

  • Step 1: Zbierz zespół wdrożeniowy
  • Krok 2: Opracowanie planu wdrożenia
  • Krok 3: Inicjowanie SZBI
  • Krok 4: Zdefiniuj zakres SZBI
  • Krok 5: Identyfikowanie planu bazowego zabezpieczeń
  • Krok 6: Ustanowienie procesu zarządzania ryzykiem
  • Krok 7: Wdrożenie planu leczenia ryzyka
  • Krok 8: Pomiar, monitorowanie i przegląd
  • Krok 9: Certyfikacja SZBI

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, aby dowiedzieć się więcej.