Właściwi ludzie, procesy i technologia zabezpieczają Twoje środowisko.

Bezpieczna infrastruktura IT to nie tylko ochrona Twojej firmy , ale także ochrona Twojej reputacji i wyników finansowych.I chociaż odpowiednia technologia jest ważna dla tej ochrony, potrzebujesz również odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

W zależności od środowiska może być potrzebna pomoc w zakresie implementacji, konfiguracji lub łagodzenia skutków. Outsourcing bezpieczeństwa IT i wybór bezpieczeństwa jako usługi może zapewnić wartość w wielu obszarach, w tym:

  • NORMA ISO 27001
  • NIST – Narodowy Instytut Standardów i Technologii
  • CSF – Ramy cyberbezpieczeństwa
  • ISO/IEC 27701:2019 jest rozszerzeniem prywatności ISO 27001