Podstawowym celem procesu zarządzania ryzykiem w organizacji jest ochrona organizacji i jej zdolności do wykonywania swojej misji.

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa to ciągły proces identyfikacji tych zagrożeń bezpieczeństwa i wdrażania planów ich rozwiązania. Ryzyko określa się, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że znane zagrożenia wykorzystają luki w zabezpieczeniach i wpływ, jaki wywierają na cenne zasoby.

Nasze usługi zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa wspierają klientów w ich działaniach związanych z oceną ryzyka bezpieczeństwa w celu wdrożenia skutecznych strategii bezpieczeństwa.