Rolą audytora IS jest wykrywanie i dokumentowanie ustaleń oraz kontrolowanie niedociągnięć. Częścią sprawozdania z audytu jest wyjaśnienie uzasadnienia ustaleń. Korzystanie ze współdzielonych identyfikatorów nie jest zalecane, ponieważ nie pozwala na rozliczanie transakcji. Audytor IS odracza kierownictwu decyzję, w jaki sposób zareagować na przedstawione ustalenia.