CISM – Certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji

Certyfikat ISACA Certified Information Security Manager® (CISM®)wskazuje na doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, opracowywaniu i zarządzaniu programami, zarządzaniu incydentami i zarządzaniu ryzykiem. Jeśli jesteś specjalistą IT w połowie kariery, aspirującym do wyższych ról kierowniczych w zakresie bezpieczeństwa i kontroli IT, CISM może zapewnić Ci widoczność, której potrzebujesz.

Zobacz więcej: https://www.isaca.org/credentialing/cism