Centrum operacji bezpieczeństwa (SOC) to obiekt, w którym mieści się zespół ds. bezpieczeństwa informacji odpowiedzialny za bieżące monitorowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa organizacji.

Celem zespołu SOC jest wykrywanie, analizowanie i reagowanie na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem przy użyciu kombinacji rozwiązań technologicznych i silnego zestawu procesów.

Centra operacji zabezpieczeń monitorują i analizują aktywność w sieciach, serwerach, punktach końcowych, bazach danych, aplikacjach, witrynach internetowych i innych systemach, szukając nietypowych działań, które mogą wskazywać na incydent bezpieczeństwa lub naruszenie bezpieczeństwa. SOC jest odpowiedzialny za zapewnienie, że potencjalne incydenty bezpieczeństwa są prawidłowo identyfikowane, analizowane, bronione, badane i zgłaszane.

Korzyści z posiadania Security Operations Center

Kluczową korzyścią z posiadania centrum operacji bezpieczeństwa jest poprawa wykrywania incydentów bezpieczeństwa poprzez ciągłe monitorowanie i analizę aktywności danych.

Monitorowanie 24/7 zapewniane przez SOC daje organizacjom przewagę w obronie przed incydentami i włamaniami, niezależnie od źródła, pory dnia lub rodzaju ataku.

Luka między czasem atakującym na złamanie zabezpieczeń a czasem wykrycia przez przedsiębiorstwa jest dobrze udokumentowana w corocznym raporcie Verizon data breach investigations report,a posiadanie centrum operacji bezpieczeństwa pomaga organizacjom wypełnić tę lukę i być na bieżąco z zagrożeniami stojącymi przed ich środowiskiem.