Cyberbezpieczeństwo

Cyberatak może wpłynąć na aktywa firmy i zaszkodzić wiarygodności.

Co robimy

Pomagamy organizacjom stworzyć kulturę cybernetyczną i stać się silniejszymi, szybszymi, bardziej innowacyjnymi i bardziej odpornymi na ciągłe i ciągle zmieniające się zagrożenia cybernetyczne.

Wartość

Firmy są w stanie ustanowić najsurowsze mechanizmy obronne przed kluczowymi zasobami informacyjnymi. Pomagamy klientom analizować ryzyko biznesowe i określać, które kontrole byłyby najbardziej skuteczne.

 

Usług

Strategia bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo w stanie takim, w jakim się znajduje i które ma być
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Polityka bezpieczeństwa
Projektowanie zabezpieczeń
 • Ramy bezpieczeństwa i ryzyka
 • Analiza ryzyka
 • Leczenie ryzyka
Przejście na zabezpieczenia
 • Świadomość cybernetyczna
 • Implementacje Secure Control
 • DevSecOps – Bezpieczeństwo DevOps
Operacje bezpieczeństwa
 • Monitorowanie działań i testy penetracyjne
 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Zarządzanie ciągłością działania