Podstawową zaletą ciągłego audytu jest to, że oszustwa można szybciej wykryć. Techniki ciągłego audytu wspomagają funkcję audytu w zmniejszaniu wykorzystania zasobów audytowych poprzez ciągłe gromadzenie dowodów. Takie podejście pomaga audytorom Is w identyfikowaniu nadużyć finansowych w odpowiednim czasie i pozwala audytorom skupić się na odpowiednich danych.