Ocena dojrzałości bezpieczeństwa cybernetycznego (CSMA)

Jaka jest Twoja strategia bezpieczeństwa? Jakie są twoje największe zagrożenia? Na czym powinieneś skoncentrować swoje wysiłki?

Ocena dojrzałości cyberbezpieczeństwa (CSMA) to analiza luk, która wykorzystuje najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

CSMA ocenia zgodność z następującymi zestawami i ramami kontrolnymi:

  • NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF)
  • Publikacja specjalna NIST 800-53 (NIST 800-53)
  • Publikacja specjalna NIST 800-171 (NIST 800-171)
  • ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001)