Co to jest CSA?

CSA to przegląd celów biznesowych i kontroli wewnętrznych w formalnym i udokumentowanym procesie współpracy. Obejmuje testowanie projektu zautomatyzowanych kontroli aplikacji.

Samoocena kontrolna (CSA) opiera się na przeglądzie obszarów wysokiego ryzyka, które wymagają natychmiastowej uwagi lub mogą wymagać dokładniejszego przeglądu w późniejszym czasie.

Jaki jest cel

Celem samooceny kontroli (CSA) jest uświadomienie kierownictwu przedsiębiorstwa znaczenia kontroli wewnętrznej i jego odpowiedzialności w zakresie ładu korporacyjnego.

Jaką korzyść otrzymujesz?

  1. Podstawową korzyścią płynącą dla organizacji stosującej techniki samooceny kontroli jest to, że może zidentyfikować obszary wysokiego ryzyka, które mogą wymagać szczegółowego przeglądu później.
  2. Kolejna korzyść z przeprowadzenia samooceny kontrolnej w porównaniu z tradycyjnym audytem, który szybciej wykrywa ryzyko, jest poprawna. Samooceny kontrolne (CSA) wymagają od pracowników oceny postawy kontrolnej ich własnej funkcji. CSA pomagają zwiększyć zrozumienie ryzyka biznesowego i kontroli wewnętrznej. Ponieważ są one przeprowadzane częściej niż audyty, CSA pomagają zidentyfikować ryzyko w bardziej terminowy sposób.
  3. Szerokie zaangażowanie zainteresowanych stron jest atrybutem podejścia do samooceny kontroli.

Jak korzystać z CSA?

Podejście do samooceny kontroli (CSA) kładzie nacisk na zarządzanie i odpowiedzialność za opracowywanie i monitorowanie kontroli procesów biznesowych organizacji. Atrybuty CSA obejmują wzmocnionych pracowników, ciągłe doskonalenie, szerokie uczestnictwo pracowników i szkolenia – z których wszystkie są reprezentacją szerokiego zaangażowania interesariuszy.

CSA nie zastępuje tradycyjnych audytów. CSA nie ma na celu zastąpienia obowiązków audytu, ale ich wzmocnienie.