Governance, Risico en Compliance – GRC

Securitylocus helpt uw bedrijf bij het beheren van Governance, Risk en Compliance – GRC, zodat u beveiligingsinbreuken kunt voorkomen.

Overzicht

Het ontwikkelen van uw risico- en complianceprogramma is een doorlopend
initiatief dat uw hele organisatie en relaties omvat.
U hebt een oplossing nodig die eenvoudig te gebruiken is in uw hele bedrijf en
die risicobeheer insluit in uw dagelijkse activiteiten.
Moderne bedrijven hebben een systeem nodig dat zich in de loop van de tijd aanpast aan hun behoeften
zonder de vertrouwde toolset van traditionele GRC-oplossingen op te
offeren. Moderne bedrijven hebben een systeem nodig dat zich in de loop van de tijd aanpast
aan hun behoeften, risico's in kaart brengt voor bedrijfsdoelstellingen
en informatie deelt tussen domeinen zonder de functionaliteit van traditionele GRC-oplossingen op te
offeren.

Governance, Risk en Compliance – GRC Solutions

GRC Solutions Enterprise Risicomanagement
Raad van Bestuur en Senior Executives
Markeer KRI's en vertaal risicogegevens naar contextrijke metingen van potentiële impact op uw bedrijf.
Privacy- en InfoSec-leiders
Integreer privacy en beveiliging in uw risicobeheerontwerp over frameworks en geïmplementeerde controles heen.
GRC Solutions Vendor Risk Management
Professionals op het gebied van risicobeheer
Stroomlijn rapportage en betrokkenheid bij eerstelijns business units om van risicomanagement een doorlopende activiteit te maken die is ingebed in de dagelijkse activiteiten.
ISO-nalevingsaudit
Audit professionals
Vat auditbevindingen en aanbevelingen samen terwijl u bedrijfsactiviteiten meet en controleer het ontwerp en de effectiviteit om te bepalen of de activiteiten in overeenstemming zijn met uw beleids- en wettelijke vereisten.
Compliance Functionaris
Gebruik gerelateerde besturingselementen om activiteiten dynamisch te meten in een aantal regelgevingskaders om uw nalevingsinspanningen te behouden en te verbeteren.
IT-risicobeheer
Breng de omvang van uw bedrijfsmiddelen in kaart en meet de bijbehorende risico's in uw digitale ecosysteem om proactief systeemkwetsbaarheden te monitoren en IT-initiatieven te volgen.