Een belangrijk voordeel van continue auditing is dat fraude sneller kan worden opgespoord. Continue audittechnieken helpen de auditfunctie bij het verminderen van het gebruik van auditmiddelen door continue verzameling van bewijsmateriaal. Deze aanpak helpt de IS-auditors bij het tijdig identificeren van fraude en stelt de auditors in staat zich te concentreren op relevante gegevens.