Wat is CSA?

CSA is de beoordeling van bedrijfsdoelstellingen en interne controles in een formeel en gedocumenteerd samenwerkingsproces. Het omvat het testen van het ontwerp van geautomatiseerde applicatiecontroles.

Control self-assessment (CSA) is gebaseerd op de beoordeling van gebieden met een hoog risico die onmiddellijke aandacht nodig hebben of later een grondiger beoordeling vereisen.

Wat is het doel

Het doel van control self-assessment (CSA) is om de bedrijfsvoering meer bewust te maken van het belang van interne beheersing en hun verantwoordelijkheid op het gebied van corporate governance.

Welk voordeel krijgt u?

  1. Een primair voordeel voor een organisatie die zelfbeoordelingstechnieken voor controle gebruikt, is dat het gebieden met een hoog risico kan identificeren die later mogelijk een gedetailleerde beoordeling nodig hebben.
  2. Een ander voordeel van het uitvoeren van een controlezelfbeoordeling ten opzichte van een traditionele audit die risico's eerder detecteert, is correct. Control self-assessments (CSA's) vereisen dat werknemers de controlestatus van hun eigen functie beoordelen. CSA's helpen het inzicht in bedrijfsrisico's en interne controles te vergroten. Omdat ze vaker worden uitgevoerd dan audits, helpen CSA's om risico's tijdiger te identificeren.
  3. Brede betrokkenheid van belanghebbenden is een kenmerk van de zelfbeoordelingsbenadering van de controle.

Hoe gebruik je CSA?

De control self-assessment (CSA) benadering legt de nadruk op het beheer van en de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en bewaken van de controles van de bedrijfsprocessen van een organisatie. De kenmerken van CSA omvatten mondige werknemers, continue verbetering, uitgebreide werknemersparticipatie en training – allemaal vertegenwoordigingen van brede betrokkenheid van belanghebbenden.

CSA is geen vervanging voor traditionele audits. CSA is niet bedoeld om de verantwoordelijkheden van audit te vervangen, maar om ze te versterken.