Consultlocus toestemmingsformulier

Verklaring van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de selectie en werving van consultants

1. Wie zijn wij?

Consultlocus a/s is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens over u. Onze contactgegevens zijn: Consultlocus a/s Kronprinsessegade 26 1306 Kopenhagen E-mail: gdpr@Consultlocus.com Telefoon (+45) 39 29 49 00 CVR Nr.: 29195684

2. Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Consultlocus a/s communiceert opdrachten naar de beste IT consultants in de markt. Het is het inzicht van Consultlocus a/s over elke consultant dat ons in staat stelt om de perfecte match te bereiken tussen de klant en u als consultant. Om Consultlocus a/s het gewenste inzicht te laten krijgen, moeten wij persoonsgegevens over u verwerken.

3. Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer Consultlocus a/s consultants werft en selecteert, is de primaire bron voor de verwerking van persoonsgegevens het eigen CV van de consultant. Bovendien wordt verdere informatie afgeleid van referenties van vorige werkgevers, informatie verzameld in verband met interviews met de kandidaat, enz. Consultlocus a/s verwerkt de volgende soorten informatie over u in het kader van ons wervings- en selectieproces: Algemene persoonsgegevens Om contact met u op te nemen over mogelijke opdrachten, etc., verwerken wij diverse contact- en identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als onderdeel van ons werk om de juiste consultants te werven en te selecteren, verwerken we ook informatie die beschrijvingen bevat van uw eerdere opdrachten / aanwervingen, uw opleidingsachtergrond, ervaringen, competenties, enz. Als je het in je CV hebt vermeld, verwerken we ook informatie over je burgerlijke staat, hobby's, etc. Om de informatie over u verder te kwalificeren, voeren we een start-up interview met u. We verzamelen ook referenties over u van uw voormalige werkgevers. Speciaal gereguleerde persoonsgegevens In verband met het selectieproces zal Consultlocus a/s een strafblad van u opvragen. Als u het zelf heeft aangegeven, verwerkt Consultlocus a/s ook uw reanimatienummer of informatie over strafrechtelijke veroordelingen. Gevoelige persoonsgegevens Als u het zelf heeft aangegeven, verwerkt Consultlocus a/s gezondheidsinformatie over u. In sommige situaties maakt Consultlocus a/s ook gebruik van persoonlijkheidstesten, die in de praktijk als gezondheidsinformatie worden beschouwd.

4. Welke soorten verwerkingen voeren wij uit?

Wij leggen alle informatie over u vast in onze centrale consultant database. Het is uit onze consultant database dat wij continu persoonsgegevens over onze consultants opvragen, gebruiken, bijwerken en verwijderen. Als onderdeel van ons voortdurende werk om relevante opdrachten voor u te vinden, maken we persoonsgegevens (uw CV) bekend aan onze klanten. Consultlocus a/s maakt gebruik van IT-leveranciers die, conform onze instructies, verantwoordelijk zijn voor een deel van de verwerking van uw persoonsgegevens. Consultlocus a/s heeft met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten. Consultlocus a/s werkt samen met andere adviesbureaus. In dit verband maakt Consultlocus a/s uw persoonsgegevens (meestal cv's) openbaar.Deze informatievoorziening zal echter alleen plaatsvinden met uitdrukkelijke toestemming van de adviseur.

5. Intrekking van toestemmingen

Houd er rekening mee dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken door gebruik te maken van de contactgegevens in paragraaf 1.

6. Meer informatie

U kunt ook meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens door Consultlocus a/s in ons beleid inzake persoonsgegevens op www. Consultlocus.com/ privatlivspolitik