Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vurderer, at der er en meget høj cybertrussel mod Danmark. Danmark har lavet en række tiltag både nationalt og internationalt mob cybertruslerne. Danmark har b.la. siden 2016 bidraget til NATO’s forsvar og et bredt politisk flertal har besluttet at styrke Danmarks cyberforsvar markant med en tilførsel af 1,4 mia. kr. over seks år.

Læs mere her:

https://fmn.dk/temaer/cybersikkerhed/Pages/cyber-tema.aspx