Vurdering av cybersikkerhetsmodenhet (CSMA)

Hvor står sikkerhetsstrategien din? Hva er dine største risikoer? Hvor bør du fokusere innsatsen din?

Cyber Security Maturity Assessment (CSMA) er en gapanalyse som benytter beste praksis for cybersikkerhet.

CSMA vurderer overholdelse av følgende kontrollsett og rammeverk:

  • NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF)
  • NIST Spesialpublikasjon 800-53 (NIST 800-53)
  • NIST Spesialpublikasjon 800-171 (NIST 800-171)
  • ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001)