En hovedfordel med kontinuerlig revisjon er at svindel kan oppdages raskere. Kontinuerlige revisjonsteknikker hjelper revisjonsfunksjonen med å redusere bruken av revisjonsressurser gjennom kontinuerlig innsamling av bevis. Denne tilnærmingen hjelper IS-revisorene med å identifisere svindel i tide og lar revisorene fokusere på relevante data.