Cybersikkerhet

Et cyberangrep kan påvirke selskapets eiendeler og skade troverdigheten.

Hva vi gjør

Vi hjelper organisasjoner med å skape en cyber-tenkende kultur og bli sterkere, raskere, mer innovative og mer motstandsdyktige i møte med vedvarende og stadig skiftende cybertrusler.

Verdi

Selskapene er i stand til å etablere de strengeste forsvarsmekanismene mot viktige informasjonsaktiva. Vi hjelper kunder med å analysere forretningsrisikoen og identifisere hvilke kontroller som vil være mest effektive.

 

Tjenester

Sikkerhetsstrategi
 • Sikkerhet som den er og å være
 • Sikkerhetsstyring
 • Sikkerhetspolicy
Sikkerhetsdesign
 • Rammeverk for sikkerhet og risiko
 • Risikoanalyse
 • Risikobehandling
Sikkerhetsovergang
 • Cyber bevissthet
 • Implementeringer av sikker kontroll
 • DevSecOps – DevOps-sikkerhet
Sikkerhetsoperasjoner
 • Overvåking av aktiviteter og penetrasjonstesting
 • Håndtering av hendelser
 • Administrere forretningskontinuitet