Hva er CSA?

CSA er gjennomgang av forretningsmål og internkontroll i en formell og dokumentert samarbeidsprosess. Det inkluderer testing av utformingen av automatiserte applikasjonskontroller.

Kontroll av egenvurdering (CSA) er basert på gjennomgang av høyrisikoområder som enten trenger umiddelbar oppmerksomhet eller kan kreve en grundigere gjennomgang senere.

Hva er målet

Målet med kontroll av egenvurdering (CSA) er å få bedriftsledelsen til å bli mer bevisst på betydningen av internkontroll og deres ansvar når det gjelder eierstyring og selskapsledelse.

Hvilken fordel får du?

  1. En hovedfordel for en organisasjon som bruker selvvurderingsteknikker for kontroll, er at den kan identifisere områder med høy risiko som kanskje trenger en detaljert gjennomgang senere, er riktig.
  2. En annen fordel med å gjennomføre en kontroll selvvurdering over en tradisjonell revisjon den oppdager risiko tidligere er riktig. Kontroll av egenvurderinger krever at ansatte vurderer kontrollstillingen til sin egen funksjon. Sertifiseringsinstanser bidrar til å øke forståelsen av forretningsrisiko og internkontroll. Fordi de utføres oftere enn revisjoner, bidrar CSAer til å identifisere risiko på en mer tidslier måte.
  3. Bred interessentmedvirkning er en egenskap ved selvvurderingsmetoden for kontrollen.

Hvordan bruker du CSA?

CSA-tilnærmingen (Control Self-Assessment) legger vekt på styring og ansvarlighet for å utvikle og overvåke kontrollene i en organisasjons forretningsprosesser. Attributtene til CSA inkluderer bemyndigede ansatte, kontinuerlig forbedring, omfattende medarbeidermedvirkning og opplæring – som alle er representasjoner av bred interessentmedvirkning.

CSA er ikke en erstatning for tradisjonelle revisjoner. CSA er ikke ment å erstatte revisjonens ansvar, men å forbedre dem.