GDPR

GDPR, den generelle databeskyttelsesforordningen, har som mål å styrke og harmonisere personopplysninger i behandlingen av personopplysninger i EU. Personopplysningsforordningen er en del av EUs lovgivning, og trådte i kraft 25. Forskriften gjelder også for selskaper utenfor EU som administrerer personopplysninger om EU-borgere.

GDPR-løsninger

Vi hjelper bedriften din med å overholde databeskyttelsesforordningen basert på gjeldende juridiske krav i EU og får oversikt gjennom en rekke tilpassede workshops i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vi jobber med juridiske krav på en konkret og praktisk måte, slik at du enkelt forstår hva som kreves for å implementere GDPR for din virksomhet. I tillegg vil du bli veiledet om hvordan forretningsprosedyrene og prosedyrene dine skal og kan støtte de forskjellige prinsippene, slik at du er og forblir GDPR-kompatibel i fremtiden.

ISO27000

ISO 27000 setter opp et rammeverk for å beskytte organisasjonens verdifulle informasjon – inkludert personopplysninger – på en trygg og troverdig måte. Standarden definerer kravene til et ISMS (Information Security Management System) som tar sikte på å beskytte mot blant annet sletting, lekkasje eller tap av tilgang til data. Samtidig sikrer det at selskapene opprettholder løpende sikkerhetsarbeid, der risikovurdering og håndtering av hendelser skaper en moderne beskyttelse av informasjon.