I 2005 grunnla Erlend Gran Securitylocus.

I Securitylocus er vårt mål å hjelpe våre kunder slik at de kan beskytte våre eiendeler.

Nå har vi og vårt søsterselskap hjulpet våre kunder som LEO Pharma, Nordea, Tryg, Siemens og Saxo Bank med flere prosjekter. Under kunder kan du lese om den betydelige verdien som våre konsulenter har gitt våre kunder.

Vi fokuserer sterkt på dyktige konsulenter og deres talentutvikling. Derfor tilbyr vi våre konsulenter relevante sertifiseringer.

Vennligst se våre lokasjoner i bunnteksten.