Csirt-tjenesterammeverket (Computer Security Incident Response Team) er et dokument på høyt nivå som beskriver på en strukturert måte en samling av cybersikkerhetstjenester og tilknyttede funksjoner som pc Security Incident Response Teams og andre team som tilbyr hendelsesbehandlingsrelaterte tjenester kan tilby.

Oppdraget og formålet med CSIRT Services Framework er å legge til rette for etablering og forbedring av CSIRT-operasjoner, spesielt i å støtte team som er i ferd med å velge, utvide eller forbedre tjenesteporteføljen. Tjenestene som beskrives, er de potensielle tjenestene en CSIRT kan tilby. Ingen CSIRT forventes å levere alle beskrevne tjenester. Hvert team må velge tjenester som støtter deres oppdrag og bestanddeler, som beskrevet av deres mandat.

Tjenester

  • Hendelsesbehandling for informasjonssikkerhet
  • Behandling av informasjonssikkerhetshendelser
  • Behandling av sikkerhetsproblemer
  • Situasjonsforståelse
  • Kunnskapsoverføring