Et sikkerhetsoperasjonssenter (SOC) er et anlegg som huser et informasjonssikkerhetsteam som er ansvarlig for å overvåke og analysere en organisasjons sikkerhetsstilling fortløpende.

SOC-teamets mål er å oppdage, analysere og svare på cybersikkerhetshendelser ved hjelp av en kombinasjon av teknologiløsninger og et sterkt sett med prosesser.

Sikkerhetsoperasjonssentre overvåker og analyserer aktivitet på nettverk, servere, endepunkter, databaser, programmer, nettsteder og andre systemer, på jakt etter uregelmessig aktivitet som kan være en indikasjon på en sikkerhetshendelse eller kompromiss. SOC er ansvarlig for at potensielle sikkerhetshendelser identifiseres, analyseres, forsvares, undersøkes og rapporteres på riktig måte.

Fordeler med å ha et sikkerhetsoperasjonssenter

Den viktigste fordelen med å ha et sikkerhetsoperasjonssenter er forbedring av oppdagelse av sikkerhetshendelser gjennom kontinuerlig overvåking og analyse av dataaktivitet.

24/7-overvåkingen fra en SOC gir organisasjoner en fordel å forsvare seg mot hendelser og inntrengninger, uavhengig av kilde, tid på dagen eller angrepstype.

Gapet mellom angripernes tid til å inngå kompromisser og bedrifters tid til å oppdage er godt dokumentert i Verizons årlige Data Breach Investigations Report, og å ha et sikkerhetsoperasjonssenter hjelper organisasjoner med å lukke dette gapet og holde seg oppdatert på truslene som deres miljøer står overfor.