Styring, risiko og samsvar – GRC

Securitylocus hjelper bedriften din med å administrere styring, risiko og samsvar – GRC, slik at du kan unngå sikkerhetsbrudd.

Oversikt

Utvikling av risiko- og samsvarsprogrammet er et kontinuerlig
initiativ som spenner over hele organisasjonen og relasjonene dine.
Du trenger en løsning som er enkel å bruke på tvers av virksomheten,
og som bygger inn risikostyring i dine daglige aktiviteter.
Moderne bedrifter trenger et system som tilpasser seg deres behov over tid uten å
ofre det kjente verktøysettet til tradisjonelle
GRC-løsninger. Moderne bedrifter trenger et system som tilpasser seg
deres behov over tid, kartlegger risiko til forretningsmål
og deler informasjon på tvers av domener uten å ofre tradisjonelle
GRC-løsningers funksjonalitet.

Styring, risiko og samsvar – GRC-løsninger

GRC Solutions Risikostyring for bedrifter
Styre og toppledere
Fremhev KRIer og oversett risikodata til kontekstrike målinger av potensielle konsekvenser for virksomheten din.
Ledere for personvern og InfoSec
Integrer personvern og sikkerhet i risikostyringsutformingen på tvers av rammeverk og implementerte kontroller.
GRC Solutions Leverandør Risikostyring
Fagfolk innen risikostyring
Effektiviser rapportering og engasjement med førstelinje forretningsenheter for å gjøre risikostyring til en pågående aktivitet innebygd i daglig drift.
ISO-samsvarsrevisjon
Revisjonsspesialister
Oppsummer revisjonsresultater og anbefalinger når du måler forretningsaktiviteter, og kontroller design samt effektivitet for å avgjøre om driften er i tråd med dine policy- og forskriftskrav.
Samsvarsansvarlig
Bruk relaterte kontroller for å måle operasjoner dynamisk på tvers av en rekke forskriftsmessige rammeverk for å opprettholde og heve samsvarsinnsatsen din.
Styring av IT-risiko
Kartlegg omfanget av forretningsressursene dine og mål tilhørende risiko på tvers av det digitale økosystemet for proaktivt å overvåke systemsårbarheter og spore IT-initiativer.