Hovedmålet med en organisasjons risikostyringsprosess er å beskytte organisasjonen og dens evne til å utføre sitt oppdrag.

Sikkerhetsrisikostyring er den pågående prosessen med å identifisere disse sikkerhetsrisikoene og implementere planer for å løse dem. Risiko bestemmes ved å vurdere sannsynligheten for at kjente trusler vil utnytte sårbarheter og virkningen de har på verdifulle eiendeler.

Våre tjenester for sikkerhetsrisikostyring støtter kunder i deres sikkerhetsrisikovurderingsaktivitet for å implementere effektive sikkerhetsstrategier.