CSIRT (Computer Security Incident Response Team) -palvelukehys on korkean tason asiakirja, jossa kuvataan jäsennellysti kokoelma kyberturvallisuuspalveluja ja niihin liittyviä toimintoja, joita tietoturvavälikohtausryhmät ja muut tapahtumien hallintaan liittyviä palveluja tarjoavat ryhmät voivat tarjota.

CSIRT-palvelukehyksen tehtävänä ja tarkoituksena on helpottaa CSIRT-toimintojen perustamista ja parantamista erityisesti tukemalla tiimejä, jotka ovat valitsemassa, laajentamassa tai parantamassa palveluvalikoimaansa. Kuvatut palvelut ovat niitä mahdollisia palveluja, joita CSIRT voisi tarjota. CSIRT:n ei odoteta tarjoavan kaikkia kuvattuja palveluja. Jokaisen tiimin on valittava palvelut, jotka tukevat heidän tehtäväänsä ja äänestäjiään toimeksiantonsa mukaisesti.

Palvelut

  • Tietoturvatapahtumien hallinta
  • Tietoturvapoijen hallinta
  • Haavoittuvuuksien hallinta
  • Tilannetietoisuus
  • Tietämyksen siirto