Tietoturvakeskus (SOC) on laitos, jossa on tietoturvaryhmä, joka vastaa organisaation turvallisuusasennon seurannasta ja analysoinnista jatkuvasti.

SOC-tiimin tavoitteena on havaita, analysoida ja reagoida kyberturvallisuuspoikkeamien avulla yhdistämällä teknologiaratkaisuja ja vahvoja prosesseja.

Tietoturvatoimintokeskukset valvovat ja analysoivat toimintaa verkoissa, palvelimissa, päätepisteissä, tietokannoissa, sovelluksissa, verkkosivustoissa ja muissa järjestelmissä ja etsivät poikkeavaa toimintaa, joka voi olla osoitus tietoturvahäiriöstä tai vaarantumisesta. SOC on vastuussa sen varmistamisesta, että mahdolliset tietoturvahäiriöt tunnistetaan, analysoidaan, puolustetaan, tutkitaan ja raportoidaan oikein.

Tietoturvaoperaatiokeskuksen edut

Tietoturvakeskuksen keskeinen hyöty on tietoturvahäiriöiden havaitsemisen parantaminen datan toiminnan jatkuvan seurannan ja analysoinnin avulla.

SOC: n tarjoama 24/7-seuranta antaa organisaatioille edun suojautua tapahtumia ja tunkeutumiselta lähteestä, kellonajasta tai hyökkäystyypistä riippumatta.

Ero hyökkääjien kompromissiajan ja yritysten havaitsemisajan välillä on hyvin dokumentoitu Verizonin vuotuisessa tietoturvarikostutkintaraportissa, ja tietoturvaoperaatiokeskuksen saaminen auttaa organisaatioita kuromaan tämän kuilun umpeen ja pysymään ympäristöjensä uhkien tasalla.