Organisaation riskienhallintaprosessin ensisijainen tavoite on suojella organisaatiota ja sen kykyä suorittaa tehtävänsä.

Turvallisuusriskien hallinta on jatkuva prosessi, jossa tunnistetaan nämä tietoturvariskit ja toteutetaan suunnitelmia niiden ratkaisemiseksi. Riski määritetään ottamalla huomioon todennäköisyys, että tunnetut uhat hyödyntävät haavoittuvuuksia, ja niiden vaikutusta arvokkaisiin varoihin.

Tietoturvariskien hallintapalvelumme tukevat asiakkaita tietoturvariskien arviointitoiminnassa tehokkaiden tietoturvastrategioiden toteuttamiseksi.