GDPR

Yleisen tietosuoja-asetuksen(GDPR) tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa henkilötietoja henkilötietojen käsittelyssä EU:ssa. Henkilötietoasetus on osa EU:n lainsäädäntöä, ja se tuli voimaan 25.5.2018. Asetusta sovelletaan myös EU:n ulkopuolisiin yrityksiin, jotka hallinnoivat henkilökohtaisia EU:n kansalaisten tietoja.

GDPR-ratkaisut

Autamme yritystäsi noudattamaan tietosuoja-asetusta, joka perustuu sovellettaviin EU:n lakisääteisiin vaatimuksiin, ja saamme yleiskuvan useiden tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukautettujen työpajojen kautta. Työskentelemme lakisääteisten vaatimusten parissa konkreettisesti ja käytännöllisesti, joten ymmärrät helposti, mitä GDPR: n käyttöönotto yrityksellesi vaatii. Lisäksi sinua ohjataan siihen, miten liiketoimintasi menettelyjen ja menettelyjen tulisi ja miten voit tukea eri periaatteita, joten olet ja pysyt GDPR-vaatimusten mukaisena tulevaisuudessa.

ISO27000

ISO 27000 luo puitteet organisaation arvokkaiden tietojen – myös henkilötietojen – suojaamiseksi turvallisella ja uskottavalla tavalla. Standardissa määritellään vaatimukset tietoturvan hallintajärjestelmälle (ISMS), jonka tarkoituksena on suojautuminen muun muassa tietojen poistamiselta, vuotamiselta tai pääsyn menettämiseltä. Samalla sillä varmistetaan, että yritykset jatkavat jatkuvia turvallisuustoimia, joissa riskinarviointi ja tapahtumien käsittely luovat nykyaikaisen tiedon suojan.