GDPR

GDPR, databeskyttelsesforordningen, har til formål at styrke og harmonisere personoplysninger i behandlingen af personoplysninger i EU. Persondataforordningen er en del af EU-lovgivningen og trådte i kraft den 25. maj 2018. Forordningen gælder også for virksomheder uden for EU, der forvalter personlige EU-borgeres data.

GDPR-løsninger

Vi hjælper din virksomhed med at overholde databeskyttelsesforordningen baseret på gældende EU-lovkrav og får overblik gennem en række tilpassede workshops i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vi arbejder med lovkrav på en konkret og praktisk måde, så du nemt forstår, hvad der kræves for at implementere GDPR for din virksomhed. Derudover vil du blive guidet til, hvordan dine forretningsprocedurer og procedurer skal og kan understøtte de forskellige principper, så du er og forbliver GDPR-kompatibel i fremtiden.

ISO27000

ISO 27000 etablerer en ramme for at beskytte organisationens værdifulde oplysninger – herunder personoplysninger – på en sikker og troværdig måde. Standarden definerer kravene til et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS), der har til formål at beskytte mod bl.a. sletning, lækage eller tab af adgang til data. Samtidig sikrer det, at virksomhederne opretholder en løbende sikkerhedsindsats, hvor risikovurdering og håndtering af arrangementer skaber en nutidig informationsbeskyttelse.