Formularen samtykke

Samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger i forbindelse med udvælgelse og rekruttering af konsulenter

1. Hvem er vi?

Securitylocus a/s er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

Securitylocus a/s
Kronprinsessegade 26
1306 København

E-mail: gdpr@Securitylocus .com


Telefon (+45) 39 29 49 00
CVR Nr.: 29195684

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Securitylocus a/s kommunikerer opgaver til de bedste it-konsulenter på markedet. Det er Securitylocus a/s’ indsigt i hver enkelt konsulent, der giver os mulighed for at opnå det perfekte match mellem kunden og dig som konsulent. For at Securitylocus a/s kan få den ønskede indsigt, er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig.

3. Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

Når Securitylocus a/s rekrutterer og udvælger konsulenter, er den primære kilde til behandling af personoplysninger konsulentens eget CV. Derudover stammer yderligere oplysninger fra referencer fra tidligere arbejdsgivere, oplysninger indsamlet i forbindelse med interviews med kandidaten osv.

Securitylocus a/s behandler følgende typer oplysninger om dig som en del af vores rekrutterings- og udvælgelsesproces:

Generelle personoplysninger

For at kontakte dig om mulige opgaver mv. behandler vi forskellige kontakt- og identifikationsoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Som en del af vores arbejde med at rekruttere og udvælge de rigtige konsulenter behandler vi også oplysninger, der omfatter beskrivelser af dine tidligere opgaver/rekrutteringer, din uddannelsesmæssige baggrund, erfaringer, kompetencer mv. Hvis du har angivet det i dit CV, behandler vi også oplysninger om din ægteskabelige status, hobbyer osv.

For yderligere at kvalificere oplysningerne om dig vil vi gennemføre en opstartssamtale med dig. Vi indsamler også referencer om dig fra dine tidligere arbejdsgivere.

Særligt regulerede personoplysninger

I forbindelse med udvælgelsesprocessen vil Securitylocus a/s anmode dig om en straffeattest. Hvis du selv har sagt det, vil Securitylocus a/s også behandle dit CPR-nummer eller oplysninger om straffedomme.

Følsomme personoplysninger

Hvis du selv har sagt det, vil Securitylocus a/s behandle sundhedsoplysninger om dig. I nogle situationer bruger Securitylocus a/s også personlighedstests, som i praksis betragtes som sundhedsoplysninger.

4. Hvilke typer behandlinger udfører vi?

Vi registrerer al information om dig i vores centrale konsulentdatabase. Det er fra vores konsulentdatabase, at vi løbende henter, bruger, opdaterer og sletter personoplysninger om vores konsulenter. Som en del af vores igangværende arbejde med at finde relevante opgaver for dig videregiver vi personoplysninger (dit CV) til vores kunder.

Securitylocus a/s anvender IT-leverandører, der i overensstemmelse med vores anvisninger er ansvarlige for en del af behandlingen af dine personoplysninger. Securitylocus a/s har indgået databehandleraftaler med disse leverandører.

Securitylocus a/s samarbejder med andre konsulentfirmaer. I den forbindelse videregiver Securitylocus a/s dine personoplysninger (typisk CV’er).Denne levering af oplysninger vil dog kun finde sted med konsulentens udtrykkelige samtykke.

5. Tilbagetrækning af samtykker

Bemærk, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke ved hjælp af kontaktoplysninger i stk. 1.

6. Flere oplysninger

Du kan også læse mere om Securitylocus a/s’ behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik på www. Securitylocus.com/privatlivspolitik